Integrale bedrijfsscan MKB +

Integrale bedrijfsscan MKB +

De Integrale Bedrijfsscan MKB+ is ontwikkeld voor grotere bedrijven met meer dan 25 medewerkers. Een stevige, bedrijfskundige analyse is het vertrekpunt om uw bedrijf (nog) succesvoller te maken.

We onderzoeken in principe zes vitale bedrijfsonderdelen. Het is ook mogelijk om één of meerdere onderdelen te kiezen als speerpunt.
De Integrale Bedrijfsscan MKB+ bestaat uit 4 fases:

  1. Bedrijfskundige analyse;
  2. Dialoog;
  3. Actieplan opstellen;
  4. Eindresultaat meten.

De Integrale Bedrijfsscan MKB+ is een zakelijke MRI-scan die de financiele gezondheid van uw bedrijf in kaart brengt

Het is feitelijk heel simpel. Om van A naar B te komen moet er een route berekend worden. Daarvoor is het cruciaal te weten waar u nu staat. Die nulmeting is dan ook de eerste stap in het adviseringsproces. Vervolgens gaan we B bepalen, uw einddoel.

De Integrale Bedrijfsscan MKB+ van GK-Bedrijfsadvies helpt veel bedrijven om te zien wat de knelpunten en de groeikansen zijn. We maken een dwarsdoorsnede van uw bedrijf op basis van de zes vitale bedrijfsonderdelen.

De zes vitale bedrijfsonderdelen van uw bedrijf zijn:

  1. Organisatie
  2. Commercie
  3. Human resource management
  4. Financiële stabiliteit
  5. Inkoop
  6. Digitalisering

Hoe werkt deze bedrijfskundige analyse?

U gaat als organisatie zelf aan de slag met de kwalitatieve en kwantitatieve vragen per bedrijfsonderdeel, businessunit of afdeling. De online tool verzamelt alle gegevens en koppelt daar ook de resultaten van eventuele medewerkers, klanten, leveranciers of tevredenheidsonderzoeken aan.

Stap 1 – Hoe presteert uw bedrijf?

Het is feitelijk heel simpel.

Op basis van de bedrijfskundige analyse ga ik de prestaties van uw bedrijf in kaart brengen. Hierbij krijgt u ook inzicht in de knelpunten. Zo wordt inzicht gecreëerd en de samenhang in beeld gebracht. Het wordt duidelijk waar in de organisatie verbeterpotentieel zit en hoe u ermee aan de slag kunt om dat potentieel te verzilveren.

De analysefase wordt afgerond met de presentatie van infographics die alles haarscherp vertellen. Zo heeft u duidelijk voor ogen hoe de vork in de steel zit.

Stap 2 – Dialoog over de toekomst

De tweede fase bestaat uit het voeren van de dialoog op basis van de uitkomsten van de analyse. We kijken in deze fase ook of het nodig is om externe experts bij uw organisatie te betrekken.

Stap 3 – Tijd voor een actieplan

De derde fase gaat om het vaststellen van een aantal concrete actiepunten en doelstellingen. Wat wilt u bereiken en wat moet er dan gebeuren? Dit gaan we uitwerken zodat u precies weet hoe u dit intern kunt gaan organiseren.

Stap 4 – Meten is weten

Nadat de verbeteringen zijn doorgevoerd, ga ik voor u opnieuw een analyse uitvoeren zoals aan het begin van het proces. Zo kunnen we zien of de gestelde doelen behaald zijn en meten we hoe succesvol de Integrale Bedrijfsscan is geweest.

Bent u benieuwd naar de analysetool en onze werkwijze? Plan dan een afspraak in voor een demonstratie. Hier kunt u het onderstaande formulier invullen, zodat u de eerste stap naar meer succes heeft gezet.

Vrijblijvende aanvraag